gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

   На основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите, уведомяваме заинтересованите лица, че е открита процедура за издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - речно дере Вереня, с. Малко Градище, общ. Любимец.

   Съобщение за публично обявяване.