gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

О  Б  Я  В  А
за уведомяване на местното население
 
 
       На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Любимец уведомява местното население, че Община Любимец, адрес: гр. Любимец 6550, ул. "Републиканска" №2 има инвестиционно предложение за „Разширение на строителните граници на гр. Любимец включващо бившите II и III стопански дворове и земеделски имоти в масиви 19 и 231 по Кадастралната карта на гр. Любимец, община Любимец“ намиращо се в землището на гр. Любимец, Община Любимец, Област Хасково.
       Заинтересованите лица могат да се запознаят с Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, към инвестиционното предложение, в Общинска Администрация Любимец, дирекция „УТ ОС МДТ СХД ЕУО”, отдел „Управление на територията”, площад "Трети март" №1, етаж 1, стая №9 /бивша сграда на АПК/ по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл
       Писмени становища и мнения се приемат на място в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението – 06.03.2020г. 
       За становищата изпратени на пощенския адрес на Община Любимец е валидна датата на входящия номер издаван от деловодството на Община Любимец.