gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

    На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме засегнатото население на община Любимец, че "ГРИЙН УЪРЛД СЪСАЙЪТИ" ЕООД, има следното инвестиционно предложение за изменение на инвестиционно предложение за:

"Изграждане на 684,48 дка трайни насаждения от лавандула, система за капково напояване и закупуване на земеделска техника" в землището на с. Васково, общ. Любимец.

   В срок от 14 дни (от 04.05.2020 г. до 18.05.2020 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да се запознаят с информацията и да изразят становища в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org.