На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с цел изясняване на обществения интерес, община Любимец осигурява достъп до информация по приложение №2  към чл. 6 от същата наредба, относно изграждане на 586,83 дка трайни насаждения от лавандула, система за капково напояване и закупуване на земеделска техника в землището на с. Васково, общ. Любимец, обл. Хасково с възложител "ГРИЙН ТРЕЙД ЕМ ДЖЕЙ" ЕООД

   Становища и предложения от заинтересуваните лица се приемат в  14 - дневен срок  (от 22.05.2020 г. до 05.06.2020 г. вкл) в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org.