gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет град Любимец Мария Станкова кани жителите на общината и представители на бизнеса на 11.03.2021г., от 16,00 часа в зала „Любимец“ на Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2020г.

 Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на общината oba@lyubimets.bg , както и в деловодството на общината.

Заинтересованите предварително могат да се запознаят с годишния отчет за изпълнението на бюджета на интернет страницата на Община Любимец - www.lyubimets.bg , категория ,,Отчет, бюджет и баланс”, раздел,,Отчет за изпълнение на бюджета”, 2020 год., месец декември.