gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

Община Любимец, в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги

О Б Я В Я В А

че от 01.03.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

 

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в нетрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Лицата, желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” е необходимо да подадат комплект документи, които можете да разгледате от тук.

 

От 01.03.2021 г. стартира приема и на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, са определени целеви групи, които можете да видите от тук.