gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Общински съвет – Любимец обявява откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели от община Любимец за Районен съд – Свиленград.

С пълния текст на обявата може да се запознаете тук.

 

Необходими формуляри за кандидастване: 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

АВТОБИОГРАФИЯ

ДЕКЛАРАЦИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО КРДОПБГДСРСБНА