gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

Сметната палата одобри одитно становище за заверка без резерви с обръщане на внимание на годишния финансов отчет за 2012 г. на община Любимец. Това становище отразява резултатите от извършения финансов одит на годишния финансов отчет на община Любимец за изминалата  2012 г.

Повече информация може да изтеглите от прикачения файл.