gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

lipa 2    С цел предотвратяване увреждането на общинска дървесна растителност при безконтролно бране на липов цвят и предпазване от унищожаване на естествените находища, със Заповед № РД-09-295/28.05.2018 г. на Кмета на община Любимец, се забранява брането на липов цвят от общинските озеленени площи /паркове и градини/, от дърветата по улиците, алеите, площадите и други пешеходни пространства на територията на града и селата, както и брането на липов цвят от общински горски и поземлен фонд. Забранява се увреждането и чупенето на клони от липовите дървета.

   При неизпълнение на настоящата Заповед, нарушителите ще заплащат съответната глоба по Наредба № 28 за опазване на околната среда и изграждане и опазване на зелената система на територията на община Любимец.