gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

1. С Общинската програма се определят условията и реда за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби, съгласно Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г.

2. Общинската програма е система от мерки за осигуряване на финансово подпомагане с цел стимулиране на възможностите и изявите на даровити деца от община Любимец.

3. Право на насърчаване има всяко дете от община Любимец до навършване на 18 - годишна възраст с изявени дарби в областта на науката, културата, изкуството и спорта.

 

Пълен текст на програмата