gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, 2016 година, приета с Решение №47 от 29.02.2016г., на Общински съвет - Любимец.

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, 2016 година, допълнена и изменена с Решение №70 от 28.03.2016г., Решение №79 от 15.04.2016г., и Решение №103 от 31.05.2016г., на Общински съвет - Любимец.

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, 2016 година, последно допълнена и изменена с Решение №126 от 30.08.2016г., Решение №127 от 30.08.2016г., и Решение №132 от 30.08.2016г., на Общински съвет - Любимец.

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, 2016 година, последно допълнена и изменена с Решение №148 от 30.11.2016г., на Общински съвет - Любимец.