Годишен план за ползване на дървесина на община Любимец за 2020 приет с Решение № 26 на ОбС, прието с протокол № 4 от 23.12.2019 г.

Пълният текст може да прегледате тук