gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

С Решение № 325 от 29.06.2022 г. Общински съвет Любимец прие Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2022 г. Чрез нея се определят условията и реда за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби, съгласно Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление N 94 от 30 май 2022 г.

     Програмата цели стимулиране на децата от община Любимец, изявени в областта на науката, културата, изкуството и спорта, насърчаване на техните творчески заложби и потребности, чрез осигуряване, със съдействието на общината, на оптимални условия от учебните заведения, спортните клубове и културните институции за осмисляне на свободното време и развитието на талантите им.

С пълните подробности от програмата може да се запознаете от прикачения файл.