gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

С одобрения Годишен план за ползване на дървесина през 2024 г. и определяне на начина  и конкретните количества за продажба на дървесина от горските територии, собственост на Община Любимец, може да се запознаете от тук.