Баланс към 31.12.2018 г.

Баланс 2019 г.

Баланс на община Любимец към 31.12.2017 г.