gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 
На Общо събрание, проведено на 20.03.2014 г. в ЦДГ "Рай", ръководният състав на детската градина запозна колектива с изпълнението на Бюджет 2013, новият Бюджет 2014 и Баланса на градината към 31.12.2013 г.
 
Документите може да видите от прикачените файлове: