ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО,

ПОДАДЕНИ ОТ КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

ПЕРИОД НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ДАННИ – 01.01.2018 -31.12.2018

 

Вх.№/дата на подаване

Име, презиме и фамилия на декларатора

 

Длъжност

Вид на декларацията

Забележка

001/13.05.2019 г

ИВАН РАДКОВ ИЛИЕВ

  Управител на "СБПЛР - Любимец"
ЕООД - гр. Любимец

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І

002/13.05.2019 г

ХРИСТО МИТКОВ ЯНЪКОВ 

КМЕТ С. ЛОЗЕН

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І

003/14.05.2019 г

ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

КМЕТ С. ОРЯХОВО

 

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І 

004/14.05.2019 г

ДИЯНА КАРАМФИЛОВА КУШЕЛИЕВА

КМЕТ С. БЕЛИЦА

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І 

005/14.05.2019 г

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КАРАЧОБАНОВ

КМЕТ С. ГЕОРГИ ДОБРЕВО

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І 

006/14.05.2019 г

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ

КМЕТ С. ЙЕРУСАЛИМОВО

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І 

007/14.05.2019 г ТАТЯНА ДИМИТРОВА ТОПАЛОВА КМЕТ С. МАЛКО ГРАДИЩЕ по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ Част I 

008/15.05.2019 г

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ЯНАКИЕВ

КМЕТ С. ДЪБОВЕЦ И 

С. ВЪЛЧЕ ПОЛЕ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І

 

009/18.11.2019 г

ТАТЯНА ДИМИТРОВА ТОПАЛОВА

КМЕТ С. МАЛКО ГРАДИЩЕ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

 Част І

010/19.11.2019 г

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ

КМЕТ С. ЙЕРУСАЛИМОВО

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

 Част І

011/20.11.2019 г

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ЯНАКИЕВ

КМЕТ С. ДЪБОВЕЦ И С. ВЪЛЧЕ ПОЛЕ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

 Част І

012/22.11.2019 г

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КАРАЧОБАНОВ

КМЕТ С. ГЕОРГИ ДОБРЕВО

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

 Част І

013/22.11.2019 г

ХРИСТО МИТКОВ ЯНЪКОВ

КМЕТ С. ЛОЗЕН

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

 Част І

014/22.11.2019 г

ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

КМЕТ С. ОРЯХОВО

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

 Част І

015/22.11.2019 г

ДИЯНА КАРАМФИЛОВА КУШЕЛИЕВА

КМЕТ С. БЕЛИЦА

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

 Част І
016/27.11.2019 г  МАРИЯ НЕДЯЛКОВА ПИСАРОВА КМЕТ С.МАЛКО ГРАДИЩЕ  по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ   Част І