gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

14-РД-00000104-00/28.05.2013 - БРАТЯ ДИМОВИ 2012, ЕИК: 202303471
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Кирил Кирилов и Александър Димов Кирилов/ ТЕЛЕФОН: / E-MAIL:
ПЛОЩАДКА НОМЕРНАСЕЛЕНО МЯСТО  АДРЕС  
1 Община: Любимец, гр. Любимец     гр. Любимец , област Хасково, Промишлено-складовата зона    

1. 020104 пластмасови отпадъци (с изключение на опаковки)

R12 Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11

R13 Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

2. 150101 Хартиени и картонени опаковки

R13 Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

3. 150102 Пластмасови опаковки

R13 Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

4. 150107 Стъклени опаковки

R13 Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

5. 200101 Хартия и картон

R12 Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11

R13 Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

6. 200102 Стъкло

R12 Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11

R13 Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

7. 200139 Пластмаси

R12 Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11

R13 Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване