gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Съобщение

На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), предоставяме Решение № ХА-ЕО-65/2023, на Директора на РИОСВ – Хасково, за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за „Частично изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Любимец, което е с характер „да се извършва ЕО”.        

Пълният текст на решението може да прегледате тук