gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 На 1 октомври 2022 г. членовете на Секционните избирателни комисии от община Любимец ще получат изборните книжа и материали за произвеждане на избори за членове на народни представители в Народно събрание на Република България, насрочени за 02 октомври 2022 г.

График по часове:

 

01.10.2022 г. от 11,15 часа

291700012 - с. Лозен

291700016 - с. М. градище

291700017 - с. Вълче поле

291700018 - с. Дъбовец

 

01.10.2022 г. от 11,30 часа

291700001

291700002

291700003

291700004

291700005

291700006

 

01.10.2022 г. от 11,50 часа

291700007

291700008

291700009

291700010

291700011

  

01.10.2022г. от 12,10 часа

291700015 - с. Йерусалимово

291700019 - с. Оряхово

291700020 - с.Васково

 

01.10.2022 г.   от 12,30 часа

 

291700013   - с. Белица

 

01.10.2022 г. от 12,40 часа

291700014 - с. Георги Добрево

     Изборните материали ще се получават от Зала „Любимец”. Присъствието на всички членове на СИК е желателно. Извозването на членовете на СИК от населените места до града и обратно е организирано от Общинска администрация.

 

 

Секретар на общината: ......./п/...............

                                 / Христо Христозов/