gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

В началото на м. ноември тази година, след проведена обществена поръчка,  община Любимец сключи договор за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на общината. Срокът на договора е от 15.11.2015 г. до 30.04.2016 г. и е сключен с единствената фирма, подала оферта за участие. Фирмата е с адресна регистрация в града и разполага с необходимата техника за извършване на услугата.

До този момент изпълнителят на обществената поръчка е доставил около 40 т. пясък, поставени в близост до общинските пътища на различни места в общината.

Част от задълженията на фирмата по време на експлоатационния сезон 2015/2016 са: разчистване на общинската пътна мрежа от сняг, поддържане на пътната инфраструктура при зимни условия, опесъчаване, осигуряване на денонощно дежурство и др.

Община Любимец няма задължения към фирмата-изпълнител  за изминалия зимен сезон.