gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

IMG 0650В рамките на три дни – от 3 до 5 май в Любимец се проведе Международна научна конференция, на която екип от археолози, работещи на Скалния комплекс „Глухите камъни“,  разказаха и онагледиха със снимков материал за културата и начина на живот в Източните Родопи по време на траките и по-специално в комплекса. Конференцията се проведе в заседателната зала на Общински съвет Любимец и е част от дейностите по проект „Гласът на скалата“, който се изпълнява съвместно между община Енез, Р Турция /водеща организация/, община Любимец и Фондация „Родопика“. Научните разработки се представиха пред екип от турски специалисти и граждани от Любимец.

В официалното събитие  взеха участие доц.д-р Г. Нехризов, докторантите Юлия Димитрова и Станислав Илиев, д-р Дойчин Грозданов и д-р Галина Грозданова, гл. ас. Иво Чолаков и гл. ас. Юлия Цветкова и Ангел Григоров - магистър по археология. Те представиха голяма част от  тракийските скални гробници, раннохристиянските и средновековни църкви, по-важните находки от комплекса, средновековното въоръжение и др.

Поднесените факти предизвикаха интерес от страна на турските колеги, които задаваха въпроси след всяка представена тема. По време на дискусиите те споделиха, че в Турция също се срещат скални изсичания, има запазени тракийски гробници, но част от тълкуванията на турските археолози се разминават с тези на българските им колеги.  

Началото на конференция бе уважено от Кмета на общината Анастас Анастасов и Заместник- кмета Илия Илиев, които приветстваха присъстващите с „Добре дошли“. Кметът поздрави археолозите за ползотворната им работа през последните години на комплекса, с което допринесоха за популяризирането и рекламирането на обекта като туристическа дестинация. С няколко думи той представи останалите дейности, залегнали в проекта, а именно:

1.     Двегодишни археологически проучвания, изследвания, опазване и експониране на мегалитен паметник - Скален култов комплекс „Глухите камъни”, с. Малко градище, общ. Любимец.IMG 0672

2.     Реконструкция и реставриране на старото училище в с. Малко градище и изграждане на  Туристически информационен център и археологическа база, която ще създаде по-добри условия за реставрация и консервация на намерените артефакти. Базата е разположена на площ от 750 кв.м., а за изграждането ѝ се инвестира сумата от  312 551,33 лв.

3.     Съществува идея чрез бъдещи проекти центърът да се превърне в интерактивен музей на мегалитната култура. По този начин в реално време посетителите ще могат да се запознаят в откритите лаборатории на археолозите, реставратори и консерватори.

4.     Подобряване на инфраструктурата водеща към културно-исторически паметници в гр. Енез, Турция, чрез изграждане на нов път до средновековна базилика и два туристически информационни центъра по пътя за крепостта на Древен Енос и базиликата, монтиране на охранителни камери на двата обекта;

5.     Повишаване привлекателността на трансграничния регион чрез ефективно използване на общото културно и историческо наследство. Провеждане на Маркетингово проучване от Областна администрация Енез и разработване на стратегия за развитие на транс-гранични нови интегрирани туристически продукти, въз основа на възстановените паметници, по-добри туристически обекти и насърчаващи дейности за организации за културен туризъм от ТГР и др.

Проектът е на обща стойност 398 460,18 евро със срок за изпълнение до 09.05.2016 г.