От името на ВиК Любимец Ви уведомяваме, че водоподаването в участъка, заключен между улиците "Бяло море", "Кубрат", "Желязко Терепешев" и бул. "Одрин" в града ще бъде спряно в рамките на деня. Причината за спирането на водата е свързване на новоизграден водопровод към съществуващ такъв по улиците, които ще се асфалтират. При първа възможност водоснабдяването ще бъде възстановено.