На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

ИНЖ. АНАСТАС АНАСТАСОВ

кани жителите на общината и представители на бизнеса

на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2020г.

 

Обсъждането ще бъде на 19.12.2019г. от 15.00 часа в Зала „Любимец“.

Дневен ред на обсъждането:

  • Представяне на проекта за общински бюджет за 2020г.
  • Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.
  • Изготвяне на протокол, който е неразделна част от проекта и представянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет.

Мнения, препоръки и становища по темата за обсъждане могат да се изпращат и на електронната поща на общината oba@lyubimets.org, както и да бъдат входирани в деловодството на общината.

Заинтересованите могат предварително да се запознаят с проекта за бюджет от 14.12.2019г. на интернет страницата на Община Любимец www.lyubimets.org.