„ВиК" ЕООД Хасково, призовава всички потребители на ВиК услуги, на които не са монтирани измервателни уреди /водомери/ за дистанционен отчет, да изнасят месечните си показания извън жилищата си. Това ще бъде временна мярка до отшумяване на COVID-19/корона вирус/.

Дружеството „ВиК" ЕООД Хасково е създало възможност за предоставяне на показанията на посочените телефони, сайта на Дружеството или имейл адреси, като следва:

За р-н Любимец:

тел: 0893/620268, e-mail: lubimec@vik.haskovo.com

При подаване на показания следва да бъдат упоменати титуляр на партида, точен адрес, абонатен номер/партида/, показания.

На всички потребители, които нямат тази възможност ще им бъде начислена служебна консумация спрямо предходния месец съгласно чл.35, ал.2 от Наредба № 4.

Ограничителните мерки, въведени със заповед на управителя на "ВиК" ЕООД Хасково, ще са в сила до отпадане на опасността от разпространението на коронавируса на национално ниво.