dezinfekcia

Уважаеми съграждани,

В изпълнение на предписанията на Общинския кризисен щаб се предприемат превантивни мерки за недопускане разпространението на COVID-19 и опазване здравето на населението на територията на Община Любимец.

От 19 март започна интензивно пръскане с дезинфекциращи препарати на обществени места в града. Препаратите за съобразени с изискванията на здравните органи и не са опасни за човешкото здраве.

За да бъде максимално ограничено разпространението на заразата с COVID-19 е необходимо всеки да спазва добра лична хигиена, да използва лични предпазни средства , и не на последно място - да ограничи контактите си и излизанията до минимум.

Нека бъдем отговорни към себе си и тези около нас!