На база издадените заповеди на Министъра на здравеопазването, във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка за превенция разпространението на COVID-19, Кметът на община Любимец издаде своя Заповед № РД-09-227/14.05.2020 г., в която въвежда противоепидемични мерки за периода от 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г. :

  1. Ограничава се достъпа на външни лица, особено на граждани с признаци на заболяване.
  1. Приемните дни за граждани на кмета на общината и зам.-кметовете не се провеждат.

       3. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открито и закрито в спортните зали. Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване на аматьори с до 12 участника, без състезателен характер, без публика и само на открито;

4. Не се разрешава посещението на спортните обекти на закрито в зала „Марица“ и „Граничар“, както и състезателната и тренировъчна дейност на всички спортни клубове на закрито;

5. Преустановява се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици /самодейни състави, детски танцови и музикални школи и др./;

6. Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито /театри, концерти, сценични прояви и др./, с изключение посещенията на читалищната библиотека; Дейността на Клуб „50+“ в НЧ „Братолюбие“ се преустановява;

7. Клуб на хората от третата възраст, находящ се в Бл.№ 60 гр.Любимец, Клуб на хората с физически увреждания „Светлина“, преустановяват дейността си.

 

 На неделния Общински пазар да се предлага селскостопанска продукция от местни производители и търговци.

 

Дейностите, които не са забранени или преустановени с тази Заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. Заповед № РД-01-263/14.05.2020 на Министъра на здравеопазването.

 

Пълният текст на заповедта може да видите в прикачения файл.