Уважаеми родители,

След издадена заповед от Министъра на здравеопазването, за отварянето на Детските градини и яcли от 22.05 2020 г. и последвала такава от Кмета на община Любимец Ви уведомяваме, че от 27.05.2020 година /сряда/, децата ще могат да се върнат в детските заведения на територията на общината.

Тези от Вас, които решат да пуснат детето си в съответното детско заведение е необходимо:

1.Да заявят своето желание за посещение лично на учителите по групи по телефона в срок до 22.05.2020 година. /за ДГ „Рай“/

2.Да подпишат еднократно декларация за информирано съгласие по образец.

Декларация

Мерки за организиране дейностите на детските градини и ясли

При невъзможност от страна на родителите да разпечатат декларацията, същата може да бъде получена на 26.05.2020 година на входа на съответната детска градина от 10.00 до 11.00 часа от медицинската сестра, а за Детска ясла – на 26.05.2020 г. от 8.00 до 12.00 ч..