Уважаеми жители на община Любимец,

Земеделски стопани и работници,

В периода от 28.08 /петък/ до 04.09 /петък/ 2020г. се очакват високи температури, придружени със силен вятър, които са предпоставка за бързоразвиващи се пожари на територията на общината и областта.

Предвид метеорологичните условия, от Областна администрация Хасково призовават земеделските стопани и работници, пастири, пчелари, посетители и работещи в горски територии, както и местното население да спрат почистването на пасища, ливади, горски територии и дворове в населените места, а по възможност да отложат тези дейности след 07.09.2020 г.

При възникване на пожар, незабавно да уведомят компетентните органи с точен адрес на тел. 112, а при възможност да окажат съдействие за ликвидирането му.