gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

pepel

Уважаеми съграждани,

Отоплителният сезон все още продължава, а много от жителите на общината се отопляват с твърдо гориво /дърва и въглища/. Това води до изхвърлянето на пепел, жар и сгурия. За тази цел община Любимец е осигурила метални контейнери с надпис „Пепел“, в които да се събират САМО споменатите по-горе отпадъци. Поставянето в тях на строителни материали, обемни картонени опаковки и всякакъв вид други ненужни вещи, затруднява изхвърлянето на отпадъци от битовото отопление, води до пожароопасни ситуации, оскъпява почистването и извозването на отпадъка.

apel pepelВ тази връзка, Община Любимец напомня, че изхвърлянето на сгурия и жар е задължително да става в определените за целта места, а именно в металните съдове за пепел, поставени до контейнерите за смет. В пластмасовите кофи и контейнери се изхвърлят само битови отпадъци, а растителни и строителни отпадъци се извозват до регламентираното сметище в местността „Глините“.