gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

IMG 6047

 

От днес, 5 януари, директорът на детските градини в Любимец Иванка Христова излезе в заслужен отдих, поради навършване на пенсионна възраст. Тя напуска образователната система след 42 години трудов стаж, от които последните десет като директор.

В знак на благодарност и признателност към труда на досегашния си ръководител, колективите от двата филиала в града организираха церемония по изпращане, която премина под надслов „Следвай мечтите си“. На нея бе поканен и ръководния екип на община Любимец.

IMG 6002

Кметът Анастас Анастасов, Зам.-кмета Илия Илиев и Таня Стоименова – старши експерт „Образование“, уважиха събитието и присъстваха в градината. За да засвидетелства още веднъж своето уважение към досегашния труд на г-жа Христова, Анастасов й връчи цветя и почетен знак „Плакет“ с думите: „През тези 10 години, които работихме съвместно, вие постигнахте много като ръководител на детските заведения. Те се развиха в добра посока, със сплотен и амбициран за работа колектив.“

IMG 6021

От своя страна г-жа Христова също благодари за доверието и съдействието на общинския екип за изминалите години, през които се извършиха основни ремонти и обновяване на материалните бази на всички детски градини в града и селата, облагородяване на дворните пространства, кътовете за игра на децата и др.

IMG 6022

Разбира се, направи ретроспекция на изминалите години и благодари на учителските колективи, като се обърна към тях с думите: „През годините вие доказахте, че сте професионалисти! Продължавайте да работите с любов и призвание учителската професия, за да продължи градината да се развива и да се слави с добро име.“

IMG 6027Емоцията и вълнението сред присъстващите бяха осезаеми. Всеки един от двата колектива бе подготвил топли думи на благодарност към досегашния директор.

IMG 6034

Госпожа Христова придоби право на пенсия през м. октомври 2022 г. и продължи да изпълнява задълженията си до края на годината. Временно изпълняващ длъжността до провеждането на конкурс ще бъде Димитрина Димитрова, досегашен зам. - директор.