gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

IMG 3091

От 01.02.2023 г., стартира плащането на местните данъци и такси в община Любимец. То може да се извършва на каса в Отдел "Местни данъци и такси" в Център за информация и услуги на граждани, както по банков път или чрез финансови посредници.

 

Ставките за местни данъци и такси не са променени от миналата година и остават същите за 2023 г.

 

Срокът за ползване на 5 % отстъпка от данък сгради, данък МПС и такса битови отпадъци е 02.05.2023 г., при условие, че дължимите суми бъдат платени наведнъж.

Съобщенията за дължими данъци и такси ще се изпращат до собствениците до края на месец февруари 2023 г.

Задълженията могат да се плащат и на равни вноски, а сроковете са съответно:

- Данък върху недвижимите имоти –първа вноска до 30.06.2023г. и втора вноска до 31.10.2023г. ;

- Данък върху моторните превозни средства- първа вноска до 30.06.2023г. и втора вноска до 31.10.2023 г. ;

-Такса битови отпадъци- първа вноска до 30.06.2023 г. и втора вноска до 31.10.2023г.

 

Задълженията си може да платите по един от следните начини:

 - В брой и чрез ПОС устройство на касата на Отдел "Местни данъци и такси" в град Любимец, адрес: пл. "Трети март", Център за информация и услуги на граждани;

- По банков път по сметка на Община Любимец:

   IBAN: BG21UBBS80028413873000

   BIC:UBBSBGSF

   Обслужваща банка "ОББ" АД - клон Любимец

 

   КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

 441400 - Окончателен годишен патентен данък

 442100 - Данък върху недвижими имоти

442300- Данък върху превозните средства

 442400 - Такса битови отпадъци

 442800 - Туристически данък

- На касите на "Български пощи";

- На касите на ИЗИПЕЙ;

 

Актуална информация за размера на задълженията Ви, може да получите в Отдел "Местни данъци и такси", гр. Любимец, площад "Трети март", чрез проверка на задълженията на страницата на Община Любимец, както и на посочените телефони - 03751/89-30 /КАСА/ и 03751/89-29 /инспектори по приходи/.

Задължените лица ще получават персоналния си ПИК код от служителите в отдел "Местни данъци и такси", лично чрез представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия/ управляващия за юридическите лица.