gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Уважаеми земеделски стопани,

От понеделник (6 февруари), Министерството на земеделието започва национална информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. Инициативата има за цел да запознае земеделските стопани с условията за прилагането на инструментите по него. В рамките на събитията ще бъдат представени различните интервенции, разписани в Стратегическия план като земеделските стопани ще могат да задават въпроси на екипа от експерти на Министерството на земеделието.

Преди срещите могат да бъдат задавани и предварително въпроси на мейл: vaprosi_mzm@mzh.government.bg 

Графикът за провеждане на информационната кампания е направен на регионален принцип:

На 14.02.23 г. (вторник) от 11 ч. в Хасково за земеделски стопани от областите Стара Загора, Кърджали и Хасково;

Зала „Хасково“, пл. „Общински“ №1, в сградата на Община Хасково

6300 гр.Хасково, пл. Свобода №5,тел/факс. 038/