gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя заповед, Областният управител на област Хасково Гинка Райчева обявява от 23.06.24 г. частично бедствено положение на територията на областта, обхващащо общините Любимец и Харманли. 

Причината за обявеното честичното бедствено положение са възникналите полски пожари на територията на двете общини, в землищата на селата Оряхово, Изворово и Дрипчево. За момента е невъзможно пожарите да бъдат овладяни поради силния вятър и пресечения терен. Съществува и опасност за увреждане здравето на хората и нанасяне на значителни вреди на земеделски насаждения, жилищни и стопански постройки. 

Частичното бедствено положение ще бъде отменено с допълнителна заповед на Областния управител. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.