gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

logo s lice kum horataСЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА РАЖДАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

  • Чл. 40, ал.1 и чл.43, ал.6 от Закона за гражданска регистрация

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ:

Служителите в Центъра за информация и услуги на гражданите, намиращ се на пл. „Трети март"

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ В ЦЕНТЪРА ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ:

  • Документ за самоличност на обявителя;
  • Съобщение за раждане от компетентен орган;
  • Пълномощно.

 

ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ПЛАЩАТЕ ЗА ТАЗИ УСЛУГА.

 

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ АКТА ЗА РАЖДАНЕ В СРОК:

  • до 7 работни дни

 

АКТА ЗА РАЖДАНЕ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОТ СЛУЖИТЕЛ В ЦЕНТЪРА ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ. 

 

 

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ АКТ ЗА РАЖДАНЕ, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.