gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

logo s lice kum horataЗАВЕРКА НА ДНЕВНИЦИ ЗА ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

 

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 • Чл. 60, ал. 2 от Закон за управление на отпадъците;
 • Чл. 9, ал. 2 от Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали;
 • Чл. 54 от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец;

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:  Заявление по образец и:

 • Регистър за покупките и вноса на отпадъци от черни и цветни метали по образец съгласно Приложение№ 3 към чл. 9, ал. 1 от Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали
 • Регистър за продажбите и износа на отпадъци от черни и цветни метали по образец съгласно Приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали
 • Заверено копие на лиценза  за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:

 • 10,00 лв. – за регистър

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 • На гише „Каса“ в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • По банкова сметка:

  IBAN: BG21 UBBS 8002 8413 8730 00

  BIC: UBBS BGSF

  ОББ АД  гр.Любимец 

Кодът за вида плащане е: 448001

 

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ УСЛУГАТА В СРОК:

 • 7 работни дни

 

ВИЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ УСЛУГАТА:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите.

 

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УСЛУГАТА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.