Кметът Анастас Анастасов издаде своя Заповед № РД-09-282/26.05.2020 г., с която подновява посещението на деца в детски градини "РАЙ" и Детска ясла на територията на община Любимец, считано от 27.05.2020 г.

Повече информация вижте в прикачения фаил.