Кметът Анастас Анастасов издаде своя Заповед № РД-09-289/27.05.2020 г., с която разрешава провеждането на културно-развлекателни дейности в НЧ "Братолюбие-1884" и читалищата в населените места в общината.

Повече информация вижте в прикачения фаил.