gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-464/20.07.2021 г.  Кметът на община Любимец нарежда да се проведе открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от горските територии, собственост на общината за местни търговци. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.