gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-460 от 20.07.2021 г. Кметът на община Любимец нарежда да се проведе публичен търг с явно наддаване за избор на оператор за възлагането, стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижим имот - водоем, в землището на с. Вълче поле. 

Повече подробности вижте в прикачения файл