gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-469/22.07.2021 г. Кметът на община Любимец нарежда да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ по регулационния план на с. Оряхово. 

Повече подробности вижте в прикачения файл.