gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-459 от 20.07.2021 г. Кметът на община Любимец нарежда да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване по наем на земеделска земя, частна общинска собственост.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл