Заповед № РД-09-006/04.01.2017 за подготвяне на всички необходими документи за изплащане на левови компенсации за правоимащи граждани по ЗУПГМЖСВ.

 

Пълният текст на заповедта може да изтеглите от тук.