Заповед № РД-09-007/04.01.2017 г. за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на терен за поставяне на преместваем обект.

 

Пълният текст на заповедта може да изтеглите от тук.