Заповед № РД-09-027/20.01.2017 г. за одобряване на разделянето на поземлен имот.

 

Пълният текст на заповедта може да изтеглите от прикачения файл.