Заповед № РД-09-030/23.01.2017 г. за допускане за изготвяне на проект на ПУП /ПРЗ/ като се измени регулация.

 

Пълният текст на заповедта може да разгледате в прикачения файл.