Заповед № РД-09-078/06.02.2017 г. за одобряване на изменение на регулация на УПИ по плана на с. Йерусалимово