Заповед № РД-09-084/09.02.2017 г., свързана с одобряване на разделяне на поземлен имот по плана на гр. Любимец на два нови поземлени имота.