Заповед № РД-09-086/09.02.2017 г.  за определяне на временни места за поставяне на агитационни материали в гр. Любимец