Заповед № РД-09-083/09.02.2017 г. за одобрение на ПУП план за застрояване на УПИ в гр. Любимец